2016 (98) 2

Issued: 09 / 2016
Publisher: Faculty of Arts Press
ISSN: 2336-6591
162 pages
Články
Sociálně motivované variování výslovnosti cizích slov
(Martin Havlík), p. 157-173
 Actuellement jako diskurzní částice?
(Andrea Čapková — Markéta Malá), p. 174-180
 
Volba determinantů v nominální anafoře — srovnání situace ve španělštině a češtině
(Adéla Erbenová), p. 181-198
 
Frazeologie a idiomatika: Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně
(František Čermák), p. 199-217
 
A Fala: sociolingvistická situace a podmínky pro standardizaci
(Miroslav Valeš), p. 218-227
 
Anglické překladové protějšky českých vět s částicemi copak a jestlipak
(Denisa Šebestová — Markéta Malá), p. 228-237
 
Rozhledy
Několik poznámek k současné německojazyčné frazeografii
(Kateřina Šichová — Martin Šemelík), p. 241-253
 
Etymologické dublety v španielčine a slovenčine
(Bohdan Ulašin), p. 254-267
 
Recenze
Naděžda Kudrnáčová: Caused Motion: Secondary Agent Constructions
(Jaroslav Peprník), p. 271-283
 
Martin Haspelmath, Andrea D. Sims: O čem je morfologie
(Pavel Štichauer), p. 275-281
 
František Čermák: Jazyk a slovník: vybrané lingvistické studie
(Dana Kratochvílová), p. 282-283
 
Zprávy
Gramatická variace pod drobnohledem. Zpráva z 52. konference IDS Mannheim
(Alžběta Bezdíčková — Tomáš Koptík — Martin Šemelík), p. 287-290
 
Kronika
Životní jubileum prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr.
(Martin Mostýn), p. 293-305
 
Josef Vachek jako nositel lingvistické tradice a tvůrce moderní jazykovědy
(Ludmila Urbanová), p. 295-296
 
Hodinář, co žil v hodinách: vzpomínka na profesora Vladimíra Skaličku (1909–1991)
(Jan Čermák), p. 297-299
 
Ivan Poldauf — vzpomínka na slavnou dobu
(Kateřina Vašků), p. 300-302
 
PhDr. Jaromír Povejšil, CSc.: K nedožitým 85. narozeninám hlavního redaktora ČMF
(Lenka Vodrážková), p. 303-305
 
Úvod > Vydání > 2016 (98) 2