Redakce

Hlavní redaktor
Aleš Klégr

Výkonný redaktor
Petr Čermák

Odborní redaktoři pro jednotlivé obory
Aleš Klégr (anglistika), Lenka Vodrážková (germanistika), Petr Čermák (romanistika, ostatní obory)

Jazyková redakce anglických textů
Patrick Corness

Redakční rada
Ada Böhmerová (Bratislava), François Esvan (Neapol), Rafal Molencki (Katovice), Stefan Michael Newerkla (Vídeň), Milena Srpová (Paříž), Bohumil Zavadil (Praha)

Recenzní rada
Martin Adam (Brno), Miroslava Aurová (České Budějovice), Irena Bogoczová (Ostrava), ), Ivana Bozděchová (Praha), Gabriela Brůhová (Praha),  Jan Čermák (Praha), Olga Dontcheva-Navrátilová (Brno), Martin Drápela (Brno), Pavel Dubec (Praha), Libuše Dušková (Praha), Eva Flanderková (Praha), Kateřina García (Dublin), Eva Hajičová (Praha), Kateřina Haušildová (Aarhus), Jan Holeš (Olomouc),  Jana Chamonikolasová (Brno), Eva Jandová (Ostrava), Lucie Jílková (Praha), Eva Klímová (Opava), Dana Kratochvílová (Praha), Zuzana Krinková (Praha), Karel Kučera (Praha), Helena Lehečková (Helsinki), Markéta Malá (Praha), Klára Osolsobě (Brno), Jaroslav Peprník (Olomouc), Jana Pešková (České Budějovice), Vladimír Petkevič (Praha), Claudio Poeta (Řím), Renata Povolná (Brno), Karel Sekvent (Prešov), Tamah Sherman (Praha), Radek Skarnitzl (Praha), Petr Stehlík (Brno), Libuše Spáčilová (Olomouc), Pavlína Šaldová (Praha), Pavel Štichauer (Praha), Jaroslav Štichauer (Praha), Zdeňka Švarcová (Olomouc), Renáta Tomášková (Ostrava), David Uher (Olomouc), Ludmila Uhlířová (Praha), Marie Vachková (Praha),  Lenka Vaňková (Ostrava), Jan Volín (Praha), Lenka Zajícová (Olomouc), Jaromír Zeman (Brno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Redakce