Current issue

2018 (100) 2

ISSN: 2336-6591
142 pages

Články Variabilita českých frazémů v úzu Variability of Czech Phraseme Usage (Tomáš Jelínek — Marie Kopřivová — Vladimír Petkevič — Hana Skoumalová), p. 151-175 Politický jazyk ako funkčný mechanizmus vytvárania metafor Political Discourse as a Functional Mechanism for the Creation of Metaphors (Roman Sehnal), p. 176-190 Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině: kvantitativní analýza […]