Current issue

2023 (105) 2

ISSN: 2336-6591
152 pages

Články Zvolací výpovědi v češtině: kontrastivní pohled Exclamative Utterances in Czech: a Contrastive View Markéta Malá — Zuzana Nádraská, p. 173-187 Deverbální jmenné predikáty v konstrukcích se slovesem dělat v češtině z mezijazykové perspektivy Deverbal Noun Predicates of Czech Do-Constructions in a Cross-Linguistic Perspective Melissa Shih-hui Lin — Karel Šebesta — Kawai Chui — Hsiang-lin […]