Current issue

2021 (103) 2

ISSN: 2336-6591
166 pages

Články Teorie relevance a nově vznikající diskurzní částice Relevance Theory and Emerging Discourse Markers Gisle Andersen, p. 167-182 Dislokace, extrapozice a nominativus pendens — srovnávací studie syntaktických struktur ve francouzštině a češtině Dislocation, Extraposition and Nominativus Pendens — A Contrastive Study of Syntactic Structures in French and Czech Ondřej Pešek, p. 183-209 Opakování jako součást […]