Current issue

2022 (104) 2

ISSN: 2336-6591
152 pages

Články Ráz ve španělštině, italštině a portugalštině českých mluvčích The Glottal Stop in Czech Learners’ Spanish, Italian and Portuguese Zora Obstová — Pavel Šturm — Radek Skarnitzl — Petr Čermák — Jan Hricsina, p. 159-176 Čtení vlastním tempem: kritické představení metody Self-Paced Reading: A Critical Introduction to the Method Jan Chromý — Jakub Dotlačil, p. […]