2017 (99) 2

Issued: 07 / 2017
Publisher: Faculty of Arts Press, Charles University
ISSN: 2336-6591
160 pages
Články
Využití korpusových metod v popisu češtiny: příklad kolostrukční analýzy
(Eva Lehečková), p. 167-180
Užívání pasivního participia v mluvené češtině: srovnání institucionální komunikace a běžného dorozumívání
(Kamila Mrázková), p. 181-192
Kontrastivní lingvistika a paralelní korpusy
(Libuše Dušková), p. 193-213
Projevy vulgarity a zdvořilosti v diskusních fórech k domácí politice
(Rostislav Gromnica), p. 214-224
Monokolokabilita ve dvou typologicky odlišných jazycích: srovnání češtiny a italštiny
(Zora Obstová), p. 225-244
Databáze překladových ekvivalentů Treq
(Michal Škrabal — Martin Vavřín), p. 245-260
Rozhledy
K jazykové situaci ve Valencii
(Petr Čermák — Adéla Koťátková), p. 263-278
Valonština v Belgii
(Anna Brodinová), p. 279-287
Recenze
Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer — život a dílo filologa (1895–1983)
(Pavel Sojka), p. 291-295
Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Eliška Chvalovská, Lucie Jílková, Petr Kaderka, Petr Mareš, Kamila Mrázková: Stylistika mluvené a psané češtiny
(Markéta Malá), p. 296-299
Petr Čermák, Olga Nádvorníková et alii: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
(František Čermák), p. 300-303
Josef Šimandl (ed.): Slovník afixů užívaných v češtině
(Ivana Bozděchová), p. 304-307
Jan Hricsina: Vývoj portugalského jazyka
(Zuzana Krinková), p. 308-310
Kronika
Odešel nestor české germanistiky: vzpomínka na profesora Zdeňka Masaříka (23. 3. 1928–19. 10. 2016)
(Lenka Vaňková), p. 313-315
Přemysl Janota: impakt, dopad, efekt, odezva aneb co zmůže jeden fonetik
(Jan Volín), p. 316-318
Úvod > Vydání > 2017 (99) 2