2018 (100) 2

Issued: 07 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
142 pages
Články
Variabilita českých frazémů v úzu
Variability of Czech Phraseme Usage
(Tomáš Jelínek — Marie Kopřivová — Vladimír Petkevič — Hana Skoumalová), p. 151-175
Politický jazyk ako funkčný mechanizmus vytvárania metafor
Political Discourse as a Functional Mechanism for the Creation of Metaphors
(Roman Sehnal), p. 176-190
Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině: kvantitativní analýza
Mood in Subordinate Clauses after Verba Opinandi in (Pre-)Classical French: A Quantitative Analysis
(Karolína Lipská), p. 191-205
Možnosti využití korpusu InterCorp v česko-polské překladové lexikografii
Applications of the Intercorp Parallel Corpus in Czech-Polish Translation Lexicography
(Andrzej Charciarek), p. 206-222
Rozhledy
Překladatelská strategie přebásnění Dvořákových Mužských sborů bez doprovodu do angličtiny
A Strategy for Czech-English Verse Translation
(Patrick John Corness), p. 225-249
Jazykové zákony v Katalánsku a jejich vliv na zlepšení postavení katalánštiny ve společnosti
Language Legislation in Catalonia and Its Influence on the Enhancement of the Social Status of Catalan
(Jaromír Kadlec), p. 250-262
Krátká retrospektiva k německému pravopisu
German Orthography Briefly Revisited
(Marie Vachková), p. 263-268
Recenze
Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir (eds.): Frequency Dictionary Czech. Frekvenční slovník češtiny
(Markéta Malá), p. 271-272
Annelies Häcki Buhofer, Marcel Dräger, Stefanie Meier, Tobias Roth et al.: Feste Wortverbindungen des deutschen. Kollokationswörterbuch für den Alltag
(Martin Šemelík), p. 273-276
Zprávy
„Frazeologie a paremiologie, pěkný blázinec!“ Zpráva ze IV. mezinárodní frazeologické a paremiologické konference v Bukurešti
(Zora Obstová), p.  279-280
Konference ICAME 38 (Praha, 24.–28. 5. 2017)
(Markéta Malá — Anna Čermáková), p. 281-282
Kronika
K osmdesátinám profesorky Zdeny Palkové
(Pavel Šturm), p. 285-287
Úvod > Vydání > 2018 (100) 2