2019 (101) 1

Issued: 07 / 2019
Publisher: Charles University, Faculty of Arts
ISSN: 2336-6591
125 pages
Články
Vrstvení apelativních složek jako přesvědčovací strategie v závěrečných oddílech českých a anglických kázání
Layering of Appellative Components as a Persuasive Strategy in Closing Passages of Czech and English Sermons
(Martin Adam), p. 7-20
Kanonická typologie a smíšené časování v románských jazycích
Canonical Typology and Mixed Perfective Auxiliation Systems in Romance
(Pavel Štichauer), p. 21-39
Anglické pasivum se slovesem get v současné britské angličtině
English Get-Passives in Contemporary British English
(Dana Tyčová — Gabriela Brůhová), p. 40-53
Proměny českého akademického diskurzu během posledních padesáti let
Changing Czech Academic Discourse in the Past 50 Years
(Jana Kozubíková Šandová), p. 54-71
Rozhledy
Sémantické rysy členu v současné portugalštině
Semantic Features of the Articles in Present-Day Portuguese
(Iva Svobodová), p. 75-91
Korpus českého jazyka 2. poloviny 19. století
Corpus of the Czech Language of the 2nd Half of the 19th Century
(Karel Kučera — Kateřina Najbrtová — Klára Pivoňková — Anna Řehořková — Martin Sluka), p. 92-98
Recenze
Jan Radimský: Fonetika italštiny
(Zora Obstová), p. 101-103
Laurie Bauer: Compounds and Compounding
(Kateřina Vašků), p. 104-106
Stefanie Dipper, Ralf Klabunde, Wiltrud Mihatsch (eds.): Linguistik. Eine Einführung (nicht nur) für Germanisten, Romanisten und Anglisten
(Kamila Kroutilová), p. 107-109
Zprávy
Zpráva z konference Aelco 2018 v Córdobě
(Petr Kos), p. 113-114
Lexikografie v globálních kontextech. Euralex 2018. Zpráva z 18. mezinárodní konference Euralex — European Association for Lexicography
(Martin Šemelík — Michal Škrabal), p. 115-117
Kronika
PhDr. Běla Poštolková, CSc. (16. 3. 1932 — 31. 10. 2018)
(Marie Vachková — Martin Šemelík), p. 121-123
Pavel Eisner (1889–1958): několik glos k jubileu
(Václav Petrbok), p. 124-125

 

Úvod > Vydání > 2019 (101) 1