2021 (103) 1

Issued: 07 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
160 pages
Články
Fonetické redukce a vyjadřování jistotních postojů v insubordinačních strukturách
Phonetic Reductions in Insubordinate Structures Expressing Evidentiality
Pavel Machač — Mirjam Fried, p. 7-35
Kolokační grafy a sítě s použitím nástroje #LancsBox: aplikace v angličtině a češtině
Collocation Graphs and Networks Using #LancsBox: Applications in English and Czech
Václav Březina — Petr Pořízka, p. 36-59
To be or not to be? Or — to not be? Dochází ke změně v postavení anglické záporky not a infinitivního to?
To be or not to be? Or — to not be? Is a Change Taking Place in the Ordering of the Negator not and the Infinitive Marker to?
Jakub Sláma, p. 60-73
Vertikalismus na španělsko-portugalském pomezí: leonština a mirandština
Verticalism at the Spanish-Portuguese Border: Leonese and Mirandese
Jan Mrva, p. 74-87
Finská a česká slovesa pohybu ve vzájemném kontrastu
Comparison of Motion Verbs in Finnish and Czech
Petra Hebedová, p. 88-105
Rozhledy
Vliv pandemie koronaviru na změny ve slovní zásobě tuniské francouzštiny
Impact of Coronavirus Pandemic on Tunisian French Vocabulary
Jaromír Kadlec, p. 109-121
Recenze
Významný pohled na strukturu věty a textu. Jarmila Tárnyiková: Bridging Linguistic Theories and Language Use
Eva Hajičová, p. 125-131
Václav Cvrček, Zuzana Laubeová, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková, Adrian Jan Zasina: Registry v češtině
Martina Berrocal, p. 132-136
Jesse Egbert, Paul Baker (eds.): Using Corpus Methods to Triangulate Linguistic Analysis
Markéta Malá, p. 137-139
Antonín Doležal: Anatomický slovník. Původ a význam anatomické terminologie
Pavel Nečas, p. 140-142
Wiaczesław Nowikow (ed.): Gramática contrastiva español-polaco
Jana Pérez Medrano, p. 143-147
Kronika
„Jazyk je zázrak a dobrodružství“. K životnímu jubileu docentky Mirjam Friedové
Eva Lehečková, p. 151-155
Pár slov k životnímu jubileu Sylvy Hamplové
Pavel Štichauer, p. 156-158

 

Úvod > Vydání > 2021 (103) 1