2022 (104) 1

Issued: 06 / 2022
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
152 pages
Články
Proměny registrů české žurnalistiky 1995–2018
Changes in Registers of Czech Journalism from 1995 to 2018
Václav Cvrček, p. 7-34
Konstrukce s velkým K
The Construction ‘x… with a Capital X’
Jakub Sláma, p. 35-53
Anglická substantiva končící na -scape: studie slovotvorného hnízda
English Nouns Ending in -scape: Study of a Word Family
Naděžda Stašková, p. 54-68
K jednomu typu vyjadřování souhlasu v dialogu
One Type of Consent in Dialogue
Marie Kopřivová, p. 69-88
Hodnoty slovesných morfologických kategorií v korpusu SYN2020 — atribut verbtag
Values of Verbal Morphological Categories in the SYN2020 Corpus — the Verbtag Attribute
Tomáš Jelínek — Vladimír Petkevič — Hana Skoumalová, p. 89-109
Rozhledy
Španělský subjunktiv a jeho univerzalistický popis: Srovnání kognitivně orientovaných přístupů Rainera Vesterinena a Josého Plácida Ruize Campilla
In Search of o Unified Account of the Spanish Subjunctive: A Comparison of the Cognitively Based Approaches Formulated by Rainer Vesterinen and by José Plácido Ruiz Campillo
Dana Kratochvílová — Martina Dolníková, p. 113-131
Recenze
Jitka Zehnalová: Aspekty literárního překladu: mediační úloha překladatele
Michal Peprník, p. 135-136
Michaela Martinková, Markéta Janebová, Jaroslav Macháček, Irena Pauková (eds.): Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II (1961–1977),
Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek III (English Papers)
Naděžda Kudrnáčová, p. 137-141
Zprávy
15. ročník interdisciplinárního kolokvia o příslovích v portugalské Taviře
Iva Svobodová, p. 145-146
Kronika
Olga Dontcheva-Navratilova: životní jubileum
Renata Jančaříková, p. 149-150

 

Úvod > Vydání > 2022 (104) 1