2015 (97) 2

Vydáno: 12 / 2015
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
244 stran
Úvodem
Korpusová lingvistika Praha 2014: 20 let mapování češtiny
(Anna Čermáková — Aleš Klégr), p. 123
Články
Slovnědruhová a morfologická homonymie, homofonie a homografie v současné češtině
(Vladimír Petkevič), p. 127-135
Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování)
(Klára Osolsobě), p. 136-145
Subjektová rezultativa v češtině ve srovnání s ruštinou
(Markus Giger), p. 146-156
Jak najít optimální překlad polysémních sloves — porovnání metod formální analýzy paralelních textů
(Elżbieta Kaczmarska — Alexandr Rosen), p. 157-168
Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny
(Michaela Lišková — Helena Pernicová), p. 169-178
Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu)
(Ivana Kolářová), p. 179-189
MERLIN: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně
(Barbora Štindlová — Veronika Čurdová), p. 190-200
Rozhledy
Latinismy ve španělštině — nástin problematiky a stručná historie
(Zuzana Krinková), p. 203-209
Recenze
Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache
(Marie Vachková), p. 213-218
Iva Svobodová: Morfologie současného portugalského jazyka I.; Morfologie současného portugalského jazyka II. Sintaxe da língua portuguesa
(Jan Hricsina), p. 219-222
Zprávy
22. česko-německý workshop o řečové komunikaci
(Radek Skarnitzl), p. 225-226
Kronika
Libuše Dušková — janusovská tvář české anglistické jazykovědy
(Markéta Malá — Pavlína Šaldová), p. 229-231
Nad životem a dílem prof. Jana Šabršuly (1918–2015)
(Bohumil Zavadil), p. 232-239
Vzpomínka na prof. Alenu Šimečkovou
(Lenka Vodrážková), p. 240-243
Úvod > Vydání > 2015 (97) 2