2015 (97) 1

Vydáno: 06 / 2015
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
118 stran
Úvodem
Korpusová lingvistika Praha 2014: 20 let mapování češtiny
(Anna Čermáková — Aleš Klégr), p. 5-6
Články
Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu: Jednoslabičné začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině
(Jana Hoffmannová — Olga Richterová), p. 9-20
Slovo to v mluvených korpusech ČNK, jeho prefixace a reduplikace
(Petra Klimešová — Zuzana Komrsková — Marie Kopřivová — David Lukeš), p. 21-30
Vy jste mi z té otázky utekl (analýza jednoho způsobu vymáhání odpovědi s využitím korpusových dokladů)
(Lucie Jílková), p. 31-41
Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013
(Lucie Benešová — Michal Křen — Martina Waclawičová), p. 42-50
Kolokace a kolokabilita synsémantik: substituty a interjekce
(František Čermák), p. 51-57
Vývoj slovosledu kondicionálového auxiliáru ve starších českých biblích
(Pavel Kosek), p. 58-69
Obsah a značkování diachronního korpusu češtiny
(Boris Lehečka), p. 70-77
Rozhledy
Desatero úskalí při výzkumu afázií
(Eva Flanderková — Barbara Mertins), p. 81-84
Recenze
Kateřina Šichová: Mit Händen und Füßen reden. Verbale Phraseme im deutsch-tschechischen Vergleich
(Věra Hejhalová), p. 87-90
Miloslava Sokolová, Martin Ološtiak, Martina Ivanová: Slovník koreňových morfém slovenčiny
(František Čermák), p. 91-93
Marta Chromá: Právní překlad v teorii a praxi. Nový občanský zákoník
(Gabriela Brůhová), p. 94-97
Zprávy
Olomoucké lingvistické kolokvium (OLINCO). Zpráva o OLINCO 2013—2014
(Ludmila Veselovská), p. 101-107
Kronika
Životní jubileum anglistky emeritní profesorky Ludmily Urbanové
(Aleš Klégr), p. 111-115

 

Úvod > Vydání > 2015 (97) 1