2017 (99) 1

Vydáno: 07 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6591
160 stran
Články
Binominální slovní spojení v Míšeňské právní knize a jejím českém překladu. Příspěvek k historické frazeologii
(Libuše Spáčilová), p. 7-28
Italské rafforzamento fonosintattico a jeho role v tzv. smíšených paradigmatech
(Pavel Štichauer), p. 29-39
Nástroj na tvaroslovnou analýzu staré angličtiny
(Ondřej Tichý), p. 40-54
Substantiva mezi slovesem a jménem. Substantiva na -ní (-tí) / -ние (-тие) v češtině a ruštině ve světle paralelního korpusu
(Jana Kocková), p. 55-64
Vokalické sekvence mezi slovy v české španělštině
(Štěpánka Černikovská), p. 65-73
Zaměňování diftongů /ow/ a /oj/ ve vývoji evropské portugalštiny
(Jan Hricsina), p. 74-85
Rozhledy
Vilém Mathesius a Anton Marty: Problém souměřitelnosti a vlivu
(František Čermák), p. 89-100
Talianske dialekty a ich použitie v južnej Brazílii
(Jana Fabová), p. 101-112
Komunikační funkce věty a modalita v Česko-německé srovnávací gramatice Františka Štíchy
(Martin Šemelík), p. 113-127
Recenze
Markéta Lopatková a kol.: Valenční slovník českých sloves Vallex
(Jakub Sláma), p. 131-135
Michaela Martinková, Markéta Janebová, Jaroslav Macháček, Irena Pauková (eds): Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940–1960)
(Pavlína Šaldová), p. 136-139
František Čermák, Jan Holub: Slovník české frazeologie a idiomatiky 5. Onomaziologický slovník
(Kateřina Vašků), p. 140-143
Jaroslav Peprník: Anglofonní svět a Češi: kontakty a percepce. Lexikon osob od středověku po rok 2014. I–II
(Zdeněk Beran), p. 144-146
Zprávy
Lexikální kombinace ve vícejazyčném kontextu: zpráva o mezinárodní konferenci v rakouském Innsbrucku
(Zora Obstová), p. 149-150
Kronika
Vzpomínka na anglistu prof. Stanislava J. Kavku (21. 9. 1946–6. 6. 2015)
(Jan Čermák), p. 153-154
Dvojí výročí prof. Pavla Trosta (1907–1987)
(Lenka Vodrážková), p. 155-158
Úvod > Vydání > 2017 (99) 1