Recenzní řízení

Časopis pro moderní filologii vedle vědeckých studií otiskuje rozhledové články (nikoli však populárně naučné, přehledové výtahy), dále recenze publikací (do tří let od jejich vydání), zprávy o aktuálních a relevantních jazykovědných událostech a v rubrice Kronika pak vzpomínkové statě na význačné osobnosti české moderní filologie. Součástí redakčního procesu je oboustranně anonymní recenzní řízení. Vědecké články, rozhledy a vzpomínkové statě posuzují vždy dva recenzenti (z jiného pracoviště, než kde působí autor), kratší úvary (recenze, zprávy) posuzuje zpravidla jeden recenzent. Všechny příspěvky musí obsahovat překlad názvu do angličtiny a klíčová slova v angličtině, příspěvky do rubriky Články a Rozhledy navíc také abstrakt v angličtině. Podrobnosti o náležitostech příspěvků viz Pokyny pro přispěvatele níže.

Úvod > Recenzní řízení