2021.2.5

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2021 (103) 2

Překladatelské problémy a posuny v překladu Umění překladu do němčiny: srovnávací analýza

Translation Problems and Shifts in the German Translation of Umění překladu: A Comparative Analysis

Jelizaveta Getta

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The paper focuses on analysis of the Czech original work Umění překladu (The Art of Translation) in comparison with its German translation. The Czech original came out in 1963 and it soon became an object of widespread international attention. It was first translated into German in 1969. Since the Czech original was largely based on Czech culture and literature, the translation required adaptation for the German readership, including extensive editing on linguistic as well as pragmatic levels. This was done by the author together with the German translator Walter Schamschula. The article overviews the genesis of the German translation and compares the two versions, mainly focusing on translation problems met and shifts made during the translation process.

 KEYWORDS (cz)

Jiří Levý, translatologie, translatologická analýza, překladatelský posun, němčina

 KEYWORDS (en)

Jiří Levý, translation studies, translation analysis, translation shift, German

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2021.2.5

 REFERENCES

Jettmarová, Z. (2016): Mozaiky překladu. Praha: Karolinum. Levý, J. (1963): Umění překladu. Praha: Československý spisovatel.

Levý, J. (1969): Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung. Přel. Walter Schamschula. Frankfurt am Main/Bonn: Athenäum Verlag.

Levý, J. (1971): Bude literární věda exaktní vědou? Praha: Československý spisovatel.

Levý, J. (1983): Umění překladu. 2. vyd. Praha: Panorama.

Levý, J. (1998): Umění překladu. 3. vyd. Praha: Ivo Železný.

Levý, J. (2011): The Art of Translation. Přel. Patrick Corness. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Levý, J. (2012): Umění překladu. 4. vyd. Praha: Apostrof.

Levyj, I. (1974): Iskusstvo perevoda. Přel. Vladimir Rossels. Moskva: Progress.

Štícha, F. (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia.

Úvod > 2021.2.5