2014 (96) 1

Vydáno: 06 / 2014
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
140 stran

Články
Kvantitativní určení lexikálního jádra jazyka: Quantitative Delimitation of the Core of a Language (Václav Cvrček), p. 9
K funkcím staročeského reflexiva sě: Functions of the Reflexive Morpheme sě in Old Czech (Jiří Pergler), p. 27
Autorovy role a funkce zájmen v první osobě v odborných článcích anglofonních a českých lingvistů : Authorial Roles and the Functions of 1st Person Pronouns in Research Articles of Anglophone and Czech Linguists (Olga Dontcheva-Navratilova), p. 42
Univerzální koncepce modality a její aplikace na španělský modální systém : The Universal Concept of Modality and Its Application to the Spanish Modal Systém (Dana Kratochvílová), p. 58
Zvukomalebná pojmenování ptáků v angličtině: Onomatopoeic Bird Names in English (Petr Kos) , p. 74
Rozhledy
Olomouc na průsečíku dvou německých dialektálních oblastí. Několik poznámek k historickému vývoji němčiny: Olomouc at the Intersection of Two German Dialectal Areas. Remarks on the Historical Development of the German Language (Libuše Spáčilová), p. 85
Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině: New Loanwords and Their Equivalents in Czech, French, Greek and Polish (Zuzana Hildenbrand, Alena Polická), p. 100

Recenze
Lenka Zajícová: Český jazyk v Paraguayi. Studie o jazykovém kontaktu a zániku (Petr Čermák), p. 113
František Čermák: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky (Gabriela Brůhová), p. 117
Martin Drápela: Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose (Eva Klímová), p. 121
Aleš Klégr, Markéta Malá, Pavlína Šaldová: Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek (Marta Vojteková), p. 125
Kronika
Anglista, filolog a lingvista Rostislav Kocourek: Vzpomínky, odpovědi na osm dotazů (Aleš Klégr), p. 129
Za Josefem Jankem, prvním redaktorem Časopisu pro moderní filologii (Lenka Vodrážková), p. 134

 

Úvod > Vydání > 2014 (96) 1