Aktuální číslo

2016 (98) 2

ISSN: 2336-6591
162 stran

Články Sociálně motivované variování výslovnosti cizích slov (Martin Havlík), p. 157-173  Actuellement jako diskurzní částice? (Andrea Čapková — Markéta Malá), p. 174-180 Volba determinantů v nominální anafoře — srovnání situace ve španělštině a češtině (Adéla Erbenová), p. 181-198 Frazeologie a idiomatika: Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně (František Čermák), p. 199-217 A Fala: sociolingvistická […]