2022 (104) 2

Vydáno: 07 / 2022
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
152 stran
Články
Ráz ve španělštině, italštině a portugalštině českých mluvčích
The Glottal Stop in Czech Learners’ Spanish, Italian and Portuguese
Zora Obstová — Pavel Šturm — Radek Skarnitzl — Petr Čermák — Jan Hricsina, p. 159-176
Čtení vlastním tempem: kritické představení metody
Self-Paced Reading: A Critical Introduction to the Method
Jan Chromý — Jakub Dotlačil, p. 177-193
Prolínání mentálních prostorů v diskurzu a komunikační model: Nominální grounding v češtině, angličtině a španělštině
Blending of Mental Spaces in Discourse and a Communication Model: Nominal Grounding in Czech, English and Spanish
Dana Kratochvílová, p. 194-207
Opomíjené kategorie českých anglicismů: lexikální a sémantické kalky
A Neglected Category of Anglicisms in Czech: Lexical and Semantic Calques
Aleš Klégr — Ivana Bozděchová, p. 208-229
Ke zpracování názvů farmaceutických výrobků v Akademickém slovníku současné češtiny
On the Treatment of Names of Pharmaceutical Products in the Academic Dictionary of Contemporary Czech
Barbora Procházková, p. 230
Rozhledy
Doplňky k bibliografii pražské typologie
Addenda to the Bibliography of Prague School Typology 
Vít Boček — Bohumil Vykypěl, p. 249-264
Italská frazeologie a frazeografie na přelomu tisíciletí
Italian Phraseology and Phraseography at the Turn of the Millennium
Zora Obstová, p. 265-281
Recenze
Ivana Kolářová, František Štícha: Slovník univerbizátů (zjednoslovnělých názvů)
Michaela Lišková, p. 285-288
Bohdan Ulašin: Lexikológia španielskeho jazyka
Mária Spišiaková, p. 289-291
Kronika
Životní jubileum doc. PhDr. Renaty Pípalové, CSc.
Petr Chalupský, p. 295-296
Dvě výročí na cestě normování němčiny v 17. a 18. století. Justus Georg Schottel (1612–1676) a Johann Christoph Adelung (1732–1806)
Lenka Vodrážková, p. 297-301 

 

Úvod > Vydání > 2022 (104) 2