2019 (101) 2

Issued: 07 / 2019
Publisher: Charles University, Faculty of Arts
ISSN: 2336-6591
128 pages
Články
Módní a nezbytné anglicismy ve vztahu k sociálním oblastem a k jejich výslovnosti a pravopisu
Variation in the Phonological Adaptation of Luxury and Necessary Borrowings in Different Domains
(Martin Havlík), p. 135-149
Gestikulace ve sdíleném prostoru jako kooperativní utváření významu
The Use of Shared Gesture Space in Co-operative Meaning Formation
(Eva Lehečková — Jakub Jehlička), p. 150-169
Současný vývoj sémantiky prefixu pro-
Contemporary Developments in the Meaning of the Czech Prefix pro-
(Sylva Nzimba), p. 170-194
Konstrukce then v matematickém textu
Then-Constructions in Mathematical Texts
(Lucie Malá), p. 195-211
Rozhledy
Jazyková koloniální politika v bývalé Německé jihozápadní Africe
Colonial Language Policy in the Former German South West Africa
(Elizaveta Getta), p. 215-228
Recenze
Victoria Ivashchenko et al. (ed.): Slavic Terminology of the End of the 20th and the Beginning of the 21st Сenturies
(Maja Rančigaj Beneš), p. 231-233
Martin Kavka — Michal Škrabal a kol.: Hacknutá čeština 2.0. Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny
(Martin Šemelík), p. 234-237
Zprávy
Workshop Lexical Data Masterclass 2018
(Boris Lehečka), p. 241-242
Zpráva z mezinárodní konference korpusové lingvistiky ICAME 39, Tampere
(Veronika Raušová), p. 243-245
Pragestt IX. 29.–30. 3. 2019
(Václav Kříž), p. 246-248
Kronika
Životní jubileum doc. PhDr. Marie Vachkové, Ph.D.
(Alžběta Racochová — Tomáš Koptík), p. 251-253
Hugo Siebenschein — představitel dvou období dějin pražské germanistiky
(Lenka Vodrážková), p. 254-257

 

Úvod > Vydání > 2019 (101) 2