2016 (98) 1

Vydáno: 09 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: ISSN 2336-6591
148 stran
Články
Afázie v lingvistice, lingvistika v afáziologii
(Helena Lehečková), p. 7-22
 
K přízvukování ve zkratkách (na základě dokladů z korpusu DIALOG, z terénního výzkumu v České televizi a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov)
(Lucie Jílková), p. 23-44
 
Nestandardní funkce slova like v mluveném projevu
(Veronika Raušová — Gabriela Brůhová), p. 45-61
 
Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině
(Magda Ševčíková — Zdeněk Žabokrtský — Jonáš Vidra — Milan Straka), p. 62-76
 
Rysy cizineckého přízvuku ve španělštině českých mluvčích
(Štěpánka Černikovská — Petr Čermák), p. 77-91
 
Rozhledy
Lexikální kolokace: základní přehled o vývoji pojetí
(Aleš Klégr), p. 95-103
 
Paradigma budoucího času ve španělštině — tři různé pohledy na problematiku distribuce budoucího času jednoduchého a opisného ve španělštině
(Iva Novotná), p. 104-109
 
Odraz norské pravopisné reformy 1907 v Decorah-Posten v letech 1935–1945
(Pavla Bartásková), p. 110-119
 
Recenze
Libuše Dušková: From Syntax to Text: the Janus Face of Functional Sentence Perspective and Intra- and Interlingual Study of English
(Ludmila Uhlířová), p. 123-134
 
María José Domínguez Vázquez — Ludwig M. Eichinger (Eds.): Valenz im Fokus. Grammatische und lexikografische Studien. Festschrift für Jacqueline Kubczak
(Marie Vachková), p. 130-134
 
Kronika
K životnímu jubileu olomoucké germanistky prof. Libuše Spáčilové
(Václav Bok — Lenka Vodrážková), p. 137-149
 
Životní jubileum profesora Bohumila Zavadila
(Petr Čermák — Dana Kratochvílová), p. 140-142
 
Louis Hjelmslev, otec kodaňského strukturalismu, žije i 50 let po svém odchodu
(František Čermák), p. 143-145
 
Vzpomínka na doc. Hildegard Bokovou
(Hana Andrášová), p. 146-148
 
Úvod > Vydání > 2016 (98) 1