2021 (103) 2

Issued: 07 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
166 pages
Články
Teorie relevance a nově vznikající diskurzní částice
Relevance Theory and Emerging Discourse Markers
Gisle Andersen, p. 167-182
Dislokace, extrapozice a nominativus pendens — srovnávací studie syntaktických struktur ve francouzštině a češtině
Dislocation, Extraposition and Nominativus Pendens — A Contrastive Study of Syntactic Structures in French and Czech
Ondřej Pešek, p. 183-209
Opakování jako součást utváření pracovního (doprovodného) rozhovoru
The Role of Repetition in Workplace Conversations
Jana Hoffmannová — Martin Havlík, p. 210-227
Víceslovné jednotky typické pro české akademické texty
Multi-Word Units in Czech Academic Texts
Dominika Kováříková — Oleg Kovářík — Lucie Lukešová, p. 228-243
Překladatelské problémy a posuny v překladu Umění překladu do němčiny: srovnávací analýza
Translation Problems and Shifts in the German Translation of Umění překladu: A Comparative Analysis
Jelizaveta Getta, p. 244-261
Rozhledy
Hispanizmy v slovenskej lexike
Spanish Loanwords in Slovak Vocabulary
Bohdan Ulašin, p. 265-283
Recenze
Anatol Stefanowitsch: Corpus Linguistics. A Guide to the Methodology
Lucie Lukešová, p. 287-290
Carla Vergaro: Illocutionary Shell Nouns in English
Jarmila Tárnyiková, p. 291-294
Jean-François Sablayrolles: Comprendre la néologie. Conceptions, analyses, emplois
Radka Mudrochová, p. 295-302
Ana C. Neves: Portuguese as an Additional Language
Iva Svobodová, p. 303-305
Zprávy
LEMUR — databáze víceslovných lexikálních jednotek. Zpráva o elektronické databázi
Vladimír Petkevič, p. 309-314
Kronika
Bohumil Zavadil osmdesátiletý
Adéla Smažíková, p. 317-319
Ohlédnutí za životem a dílem germanisty Ulricha Engela (1928–2020)
Lenka Vodrážková, p. 320-323

 

Úvod > Vydání > 2021 (103) 2