2023 (105) 2

Issued: 07 / 2023
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
152 pages
Články
Zvolací výpovědi v češtině: kontrastivní pohled
Exclamative Utterances in Czech: a Contrastive View
Markéta Malá — Zuzana Nádraská, p. 173-187
Deverbální jmenné predikáty v konstrukcích se slovesem dělat v češtině z mezijazykové perspektivy
Deverbal Noun Predicates of Czech Do-Constructions in a Cross-Linguistic Perspective
Melissa Shih-hui Lin — Karel Šebesta — Kawai Chui — Hsiang-lin Yeh, p. 188-199
Dlužní úpis jako historiolingvistický pramen. Německý jazyk pražských kanceláří 16. století na příkladu vybrané písemné produkce České komory Ferdinanda I. Habsburského
The Note of Hand as a Historical-linguistic Source. The German Language of the 16th Century Prague Offices on the Example of Selected Written Texts of the Bohemian Chamber of Ferdinand I of Habsburg
Václav Kříž, p. 200-220
Frazéma ako jazykový znak a jazykotvorný činiteľ
The Idiom as a Linguistic Sign and a Linguistically Creative Element
Silvia Vertanová, p. 221-238
Mám doma kočku a mám ji rád! Ale jak ji pojmenovat? aneb o felionymech ve srovnávací perspektivě (na materiálu českého, slovenského a polského jazyka)
I Have a Cat at Home and I Like it! What Do I Call it? A Comparative View of Felinonyms or Cat Names (Based on the Resources in Czech, Slovak and Polish)
Agnieszka Kołodziej, p. 239-260
Rozhledy
Jazyková situace a současné postavení kreolštiny na Kapverdských ostrovech
The Linguistic Situation and Current Status of Creole in the Cape Verde Islands
Jaromír Kadlec, p. 263-273
Blýskání na lepší data z českých digitálních knihoven
There Are Better Data Ahead from Czech Digital Libraries
Boris Lehečka, p. 274-292
Recenze
Anna T. Litovkina, Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Péter Barta, Katalin Vargha, Wolfgang Mieder: Anti-Proverbs in Five Languages.
Structural Features and Verbal Humor Devices
Vladimír Petkevič, p. 295-298
Jasňa Pacovská, Iva Nebeská, Alex Röhrich, Irena Vaňková: Škola jako místo radosti z přemýšlení o jazyce. Pedagogický pohled
na kognitivní a kulturní aspekty jazyka
Anna Christou, p. 299-302
Petr Honč, Jana Přívratská, Kristina Hellerová: Essential Medical Terminology. Your Lifeboat in the Sea of Terms
Kateřina Pořízková, p. 303-305
Kronika
XIV Congreso Internacional de Lingüística General (14. mezinárodní kongres obecné lingvistiky)
Barbara Povová, p. 309-311
K životnímu jubileu germanistky PhDr. Evy Berglové
Lenka Vodrážková, p. 312-315

 

Úvod > Vydání > 2023 (105) 2