2023 (105) 1

Issued: 07 / 2023
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
166 pages
Články
Mediální konstrukce v češtině a v italštině
Middle Constructions in Czech and Italian
Anna Maria Perissutti, p. 7-22
Haluzárna, bafačky a homokonec: Neologismy na webu Československé filmové databáze a relevance neologismů (nejen) pro popis slovotvorby
Haluzárna, bafačky and homokonec: Neologisms on the Website of the Czech-Slovak Film Database and the Relevance of Neologisms (Not Only) for the Description of Word-formation
Jakub Sláma, p. 23-38
Dynamika lexika cizího původu v současné češtině: morfologická adaptace lexikálních výpůjček německé provenience
The Dynamics of Borrowed Vocabulary in Modern Czech. On Morphological Adaptation of German Loan Words
Dalibor Zeman, p. 39-53
Sémantická analýza terminologických metafor v španielskom ekonomickom jazyku
Semantic Analysis of Terminological Metaphors in Spanish Language of Economics
Mária Spišiaková — Želmíra Pavliková — Bohdan Ulašin, p. 54-73
Španělská modální slovesa z perspektivy R. W. Langackera: otázka konceptualizátora
Modal Verbs in Spanish from a Langackerian Perspective: the Conceptualizers
Adéla Smažíková, p. 74-86
Sémantické preference intenzifikačních výrazů ve finštině
Semantic Preferences of Intensification Expressions in Finnish
Zuzana Vorlíková, p. 87-104
Rozhledy
Časopis pro moderní filologii a Vladimír Šmilauer (1939–1951)
The Journal for Modern Philology and Vladimír Šmilauer (1939–1951)
Martina Šmejkalová, p. 107-120
Korpus DIA1900: jeho koncepce a vytváření
Corpus DIA1900: its Conception and Building
Lucie Benešová — Karel Kučera — Kateřina Najbrtová — Klára Pivoňková — Martin Stluka, p. 121-140
Recenze
Olga Müllerová: Dialog a mluvená čeština. Výbor z textů (editoři: Jana Hoffmannová — Lucie Jílková — Petr Kaderka)
Sára Zelená, p. 143-145
Ludmila Stěpanova: Etymologický slovník české frazeologie
Marie Kopřivová, p. 146-148
Zprávy
Zpráva o konferenci Španělské asociace pro kognitivní lingvistiku AELCO 2022
Michaela Martinková — Petr Kos — Rosalía Calle Bocanegra, p. 151-153
XIV. ročník mezinárodního argotologického kolokvia — ve jménu metafory
Lucie Radková — Michal Místecký, p. 154-155
Kronika
Renata Povolná a její životní jubileum
Irena Hůlková, p. 159-161
Vzpomínka na Karla Kučeru
Aleš Klégr, p. 162-163

 

Úvod > Vydání > 2023 (105) 1