2020 (102) 1

Vydáno: 06 / 2020
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
148 stran
Články
Onomaziologické přístupy ke slovotvorbě
Onomasiological Approaches to Word-Formation
Petr Kos – Jana Kozubíková Šandová, p. 7-23
Laická jazykověda
Folk Linguistics
Lucie Saicová Římalová, p. 24-35
Absobloominlutely: intenzifikační vkládání v angličtině
Absobloominlutely: Intensifying Insertion in English
Aleš Klégr — Albert Vojtěch, p. 36-54
Plurilingvismus z hlediska školního vzdělávání: K otázkám výukového jazyka
na španělských základních školách
Plurilingualism from the Perspective of School Education: Problems Related
to the Choice of Educational Language at Spanish Primary Schools
Dana Kratochvílová, p. 54-71
O času a způsobu modálních sloves v italštině ve srovnání s angličtinou
On Tense and Mood of Modal Auxiliaries in Italian in Comparison with English
Eva Klímová, p. 72-86
Rozhledy
K otázce vývoje demolingvistické situace v Baskicku
The Demolinguistic Situation in the Basque Country
Jaromír Kadlec, p. 89-101
Několik poznámek ke zpracování slovotvorných elementů
v překladovém slovníku
Some Remarks on the Treatment of Word-Forming Elements
in a Translation Dictionary
Martin Šemelík, p. 102-117
Recenze
Dirk Geeraerts: Teorie lexikální sémantiky
Jakub Sláma, p. 121-124
Yan Huang: Pragmatika
Petra Bačuvčíková, p. 125-129
Zprávy
Chytře na slovníky
Zpráva z 6. mezinárodní konference eLex
Michal Škrabal — Dominika Kováříková, p. 133-136
Kronika
Profesor František Čermák osmdesátiletý
Vladimír Petkevič, p. 139-140
K jednomu významnému jubileu: Ivana Bozděchová
Daniela Pečenková, p. 141-143
Vzpomínka na profesora Jaroslava Hubáčka
(27. 4. 1929 − 28. 1. 2020)
Lucie Radková, p. 144-145

 

Úvod > Vydání > 2020 (102) 1