2020 (102) 2

Vydáno: 06 / 2020
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
154 stran
Články
Komparace lexika v českých překladech Míšeňské právní knihy
Comparison of Lexemes in Czech Translations of the Law Book of Meissen
Libuše Spáčilová, p. 155-181
Diskurzní částice now a její české ekvivalenty
The Discourse Particle Now and its Czech Equivalents
Silvie Válková, p. 182-193
Záhadný morfém [-t] a slovesná paradigmata v sarkézské normanštině
The Mysterious Morpheme [-T] and Verbal Paradigms in Sark Norman
Martin Neudörfl, p. 194-217
Role aspektu v překladu italských pasivních konstrukcí
The Role of Aspect in Translations of Italian Passive Constructions into Czech
Petra Čechová, p. 218-229
K vývojovým tendencím vybraných obouvidových sloves v češtině
On Development Tendencies of Selected Biaspectual Verbs in Czech
Martin Janečka — Markéta Návratová, p. 230-249
Rozhledy
Diskuse o normě katalánštiny v kontextu aktuální jazykové situace ve Španělsku
Discussion of the Catalan Norm in the Context of the Current Linguistic Situation in Spain
Petr Čermák — Adéla Koťátková, p. 249-265
Recenze
Ivo Vasiljev — Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt / Velký učební česko-vietnamský slovník
František Čermák, p. 269-274
Alicja Kacprzak, Radka Mudrochová, Jean-François Sablayrolles (dir.): L’emprunt en question(s). Conceptions, réceptions, traitements lexicographiques
Dagmar Koláříková, p. 275-278
Frank Liedtke — Astrid Tuchen (Hg.): Handbuch Pragmatik
Michaela Voltrová, p. 279-281
Zprávy
Funkční pluralita jazyka v kontextualizovaném diskurzu: zpráva o mezinárodní konferenci Eighth Brno Conference on Linguistics Studies in English
Olga Dontcheva-Navratilova, p. 285-286
Kronika
Vladimír „Niki“ Petkevič
Tomáš Jelínek — Hana Skoumalová — Alexandr Rosen, p. 289-294
Za zakladatelem brněnské jazykovědné germanistiky Antonínem Beerem (1881–1950)
Lenka Vodrážková, p. 295-299

 

Úvod > Vydání > 2020 (102) 2